Amstel III gaat van kantorenpark naar stadswijk. HOBU laat hier de lokale energie stromen.

Over HOBU

Placemaking is het proces van het maken van stedelijke plekken in samenwerking met lokale partijen. Betekenisloze plekken worden geladen met met nieuwe culturele, sociale en fysieke betekenis. Vanuit deze filosofie ontwikkelde HOBU een visie op placemaking in Amstel III, waarbij de menselijke schaal centraal staat. We kijken naar de specifieke kwaliteiten van het gebied en laten ons inspireren door de mensen en de gebouwde omgeving. Placemaking is bij uitstek bedoeld om de invloed en actie van bewoners en gebruikers in een gebied te versterken. Geen tijdelijke leukmaker, maar een aanjager om lokaal DNA, liefde en passie te verankeren.

Tussen 2018 en 2020 stond HOBU in het teken van energie opwekken, activiteiten lanceren en mensen voor dit gebied interesseren. Er ontstond ruimte voor broedplaatsen, kunst en cultuur en verbinding met de Bijlmer. De komende jaren willen we de lokale energie verstevigen en het eigenaarschap bestendigen, zodat de Bijlmer ook op lange termijn onderdeel is van dit gebied. HOBU staat ten dienste van bewoners, ondernemers en makers die goede ideeën hebben. We bewegen op lokale energie en dragen bij aan een nieuwe wijk die prettig is voor heel Zuidoost. We houden vast aan drie hoofddoelen:

  1. Een tijdelijke leefomgeving creëren die prettig is voor iedereen.
  2. Zuidoost en Amstel III verbinden vanuit lokale partijen en bestaande initiatieven.
  3. De energie die in de tijdelijkheid ontstaat een plek geven in de toekomst van het gebied.

HOBU is een collectief dat bestaat uit Vinger.nl, Sparks Production, Speak Up, Resocialize, New Amsterdam, Expo11, Global en Pop-Up City. We werken graag samen met zoveel mogelijk mensen uit Zuidoost. Heb je vragen en wil je verder praten? Heb je een goed idee of initiatief? Zoek je ondernemers of creatievelingen voor je opgave? Laat het weten, we gaan graag in gesprek!